Pyszna potrawka „Po naszemu” w „Paryi”

Spacer  rekreacyjno-edukacyjny, wraz z pobytem na terenie gospodarstwa (ok. 5 godz.)

Założeniem jest,  przy okazji wolnego spaceru po uroczych okolicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i pobycie na terenie gospodarstwa, przemycenie szerokiej wiedzy jak oraz wielu ciekawostek związanych z obiektami na trasie, jak i znajdującymi się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego i Stajni Koni „Paryja” w Ołpinach.

Opis

Turyści przyjeżdżają i parkują na parkingu przed kościołem  w centrum miejscowości Żurowa, dalej 2.5 km pieszej trasy (ok. 700 m po terenie wsi Żurowa dalej po terenie wsi Ołpiny)  i pobyt w gospodarstwie „Paryja”. Odjazd,  po podejściu 400 m do góry, podstawionym tam na umówioną godzinę  autokarem.

Prowadzącym spacer jest właściciel  gospodarstwa „Paryja” – Mieczysław Solarz, z wykształcenia mgr inż. leśnictwa, z zainteresowania przyrodnik, geolog, regionalista lub inny przewodnik  dobrze znający region.

Założeniem jst,  przy okazji wolnego spaceru po uroczych okolicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i pobycie na terenie gospodarstwa, przemycenie szerokiej wiedzy jak oraz wielu ciekawostek związanych z obiektami na trasie, jak i znajdującymi się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego i Stajni Koni „Paryja” w Ołpinach. Część edukacyjna i zawarte w niej informacje (z założenia) nie będą unikać tematów „trudnych”, przedstawiając dzieciom np.  jedynie tylko tę „piękną” stronę hodowli koni pomijając „brzydszą – typowo gospodarczą” część zagadnienia. Generalnie chodzi o to, żeby nowe pokolenie wprowadzać całościowo w zagadnienia ekologii, a nie uczyć kochać ptaszki, ale już muchy uważać za wstrętne! Bo bez muszek ptaszki żyć nie będą! Pobyt pozwoli na zdobycie  wielu umiejętności , zapoznanie się ze sposobem gospodarowania naszych przodków i nabranie szacunku do Ziemi jako Naszej Żywicielki.

W razie pytań, dotyczących przygotowanego przez nas pakietu, prosimy dzwonić pod numer: 692 756 540.

TRASA SPACERU

 1. Drewniany kościół pw. św. Małgorzaty zbudowany w latach 1595-1602. Lekcja historii i drewnianego budownictwa sakralnego.
 2. Pozostałości młyna i tartaku wodnego zbudowanego ok. 1900 roku – spacer po grobli stawiska z widoczną młynówką i miejscem zrzutu wody na turbinę. Naprzeciw tablica –  miejsce rozstrzelania 9 mieszkańców narodowości żydowskiej. Lekcja – dawne budownictwo gospodarcze, woda jako źródło ekologicznej energii .
 3. Skały „Borówki”. Grupa okazałych wychodni piaskowca ciężkowickiego z wbudowaną małą kapliczką i tablicą upamiętniającą śmierć właściciela żurowskiego dworu Juliana Budzyna w Katyniu. Tak narysował je podróżnik i rysownik M. B. Stęczyński w 1847 roku, a jak wyglądają naprawdę trzeba koniecznie zobaczyć. Lekcja geologii i historii.
 4. Koń, kobyła i siodło zarazem – regionalna i geograficzna nazwa specyficznego ukształtowania terenu. Lekcja geografii, przyrody, klimatologii i regionalizmu.
 5. Niemiecki układ drewnianych zabudowań gospodarskich wraz ze starą kuźnią. Lekcja etnografii, rzemiosła i zapożyczeń językowych z okresu zaborów.
 6. Grusza na rozstajnych drogach – majestatycznych rozmiarów Grusza dzika (Pyrus communis) – niedaleko „Karczmisko” – miejsce gdzie wg. legendy karczma zapadła się pod ziemię grzebiąc pijących chłopów i Żyda. Piknik pod gruszą. Lekcja przyrody.
 7. Wiekowy wąwóz na płaskowyżu, wzdłuż dawnej drogi do Biecza. Lekcja etnografii i gospodarki rolniczej.
 8. „Dzikie Pola” (Ugory) – Prawie niezamieszkałe, bezpańskie tereny pogranicza Żurowej i Ołpin, na nowo zarastające dzikim lasem. Lekcja – Zmiany gospodarcze i presja na las.
 9. Źródełko dobrej wody – studnia wykonana do niedawna z cembrowiny lipowej położona u źródła potoku. Kompas na liściu. Lekcja etnografii i topografii.
 10. Okopy i stanowiska z I wojny światowej. Lekcja historii – Bitwa pod Gorlicami.
 11. Sukcesja na łące torfowiskowej, obok źródło wody (na tzw. „ czarną godzinę”). Lekcja przyrodniczo botaniczna.
 12. Nieczynny kamieniołom z widoczną rynną spustową i ostrymi krawędziami odłupań. Lekcja geologiczno-rzemieślnicza.
 13. Skała „Staw nad Paryją” – niewielkich rozmiarów bezodpływowe zagłębienie skalne niewiadomego pochodzenia ze zbierającą się wodą opadową. Lekcja geologiczno-botaniczna.
 14. Skała „Okap pod Stawem”. Lekcja geologiczno-przyrodnicza.
 15. Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja”. Lekcja  – Zostań Małym Rolnikiem i Hodowcą Koni. Na terenie gospodarstwa planowany jest wypoczynek, zabawy i posiłek.  „Prołzioki” (przaśne placki zbożowe pieczone na blasze kuchennej) podawane z masłem, serem czy powidłem, których ulubiony kształt można sobie samemu ulepić. W trakcie ogniska (prowiant i obsługę mogą zapewnić przyjeżdżający) grupami po kilka osób odbywać będą się przejażdżki konne pod okiem instruktora jeździectwa.Zabawy to np. napędzanie kieratu, slalom małymi wózkami z wiaderkiem wody, sztafeta z jajkiem na łyżce, strzelanie z bata, rzucanie podkowami do celu, zabawa w hacele, itp.Czas pobytu na terenie gospodarstwa szacowany jest na ok. 2 godziny, czyli całkowity czas aktywny to 4-5 godzin, doliczając wysiadanie, formowanie, wyjście do autobusu, wsiadanie zajmie to ok. 5-6 godzin.