Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej

Placówka należy do stowarzyszenia „Grupa Odrolnika”. Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest ochrona środowiska, promocja zdrowia i zdrowego odżywiania jak również promocja produktów lokalnych a przez to zachowanie starych ras zwierząt, odmian roślin i w wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich – zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Placówka mieści się w miejscu, w którym od XIII w. promuje się produkty lokalne. Utworzono nowoczesny budynek centrum i ogródek edukacyjny. Całość usytuowana jest w parku dworskim. Organizowane są konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania, szkolenia i wystawy. Aktywizuje się tutaj zarówno młodzież, osoby w średnim wieku oraz seniorów. Prowadzona jest także współpraca z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami.

tel 14 307 05 01
mobile: 603 99 56 10
e-mail: [email protected]

http://www.cpl.odrolnika.pl

Adres:

Rzuchowa 1A
33-114
Polska

Uzyskaj wskazówki od Przejdz