Pogórzańska Kraina Gościnności, czyli jak działamy.

Dzięki Programowi Grantowemu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie „My Pogórzanie” sukcesywnie mogło realizować kolejne pomysły, dotyczące „Pogórzańskiej Krainy Gościnności”. Zrealizowano 1 spotkanie założycielskie (5 stycznia 2018 r.) oraz 8 spotkań w 8 gminach (Ryglice, Tuchów, Pleśna, Gromnik, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Zakliczyn). W czasie ich trwania zachęcaliśmy do przystąpienia do projektu właścicieli noclegów, jadłodajni oraz przedstawicieli instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych. Poza tym w ramach działań PKG zorganizowano wyjazd studyjny, dotyczący terenu 8 gmin, objętych projektem. Byliśmy także na imprezach tematycznych – „Korona Pogórzy 2018”, Spotkanie autorskie-„Jej Wysokość Brzanka” P. Firleja, gdzie promowaliśmy nowo powstały pakiet turystyczny. Nasza kraina rozwija się, a zainteresowanie pomysłem jest coraz większe. Mamy nadzieję, iż strona ta oraz działalność Stowarzyszenia „My Pogórzanie” wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki w tym, jakże ciekawym, regionie. Do zobaczenia u nas! Pamiętajcie, przywitamy Was chlebem i solą, zawsze gościnny Pogórzanie. 🙂

 

Spotkanie Pierwszych Członków Pogórzańskiej Krainy Gościnności w „Południowej Faktorii” w Szczepanowicach

 

Spotkania informacyjne w Gminach na temat Pogórzańskiej Krainy Gościnności

 

Wyjazd studyjny, połączony z „Pierwszym Darciem Pierza” w dworze w Rzepienniku Biskupim